หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.ส.ท.สิงห์คำ ยาวิชัยป้อง
ปลัด ทต.แม่กลอง
โทร : 097-980-6154


นายธวัชชัย ไทยกรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 086-120-4989
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางดวงสมร เรืองวังสัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-838-5939


นางสาวเขมิกา ยะสุคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก. ผอ.กองคลัง
โทร : 096-794-6639


นายงามพล ล่าลี้
นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-689-2761


นายธวัชชัย ไทยกรรณ์
รองปลัด ทต.แม่กลอง รก.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 097-980-6154


นางสาวลำภู ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-119-6580


นายสมร ไข่มุข
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-043-0881