หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  18 เม.ย. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  11 เม.ย. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ตำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เทศบาลตำบลแม่กลอง จังหวัดตาก  14 มี.ค. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ สิงหราช นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลแม่กลอง บริเวณโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า โดยมีนายประวิทย์ คำผง ปลัดอำเภอ กลุ่มงานความมั่นคง อำเภออุ้มผาง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้  10 ก.พ. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ สิงหราช นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลหนองหลวง โดยมีนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้  10 ก.พ. 2565 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกียรติศักิด์ สิงหราช นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลแม่กลอง บริเวณสำนักสงฆ์แม่กลองหมู่ ๔ โดยมีนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง ร่วมเป็นประธานพิธิเปิดในครั้งนี้  5 ก.พ. 2565 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทีมงาน เทศบาลตำบลแม่กลอง ได้ดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำประปา หมู่ 4 และได้ทำการล้างทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา ท่อส่งน้ำประปาหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 2 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  4 ก.พ. 2565 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลแม่กลอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลแม่กลอง บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่กลองใหม่  3 ก.พ. 2565 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 2​ ก.พ.​ 2565​ ทีม​งานกอง​ช่าง​ ทต.แม่​กลอง​ ลง​พื้นที่​ปรับปรุงซ่อมแซม​ระบบ​ปิด-เปิดไฟฟ้า​ส่องสว่าง​บ้าน​แม่​กลอง​เก่า  3 ก.พ. 2565 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พาณิชย์จังหวัด,ปลัดอำเภอพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดแม่กลองและร้านค้าในตำบลแม่กลอง  2 ก.พ. 2565 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก #กำหนดวันห้ามเผาเด็ดขาด🔥 ของจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๕  24 ม.ค. 2565 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   19 มกราคม 2565 นายกเกียรติศักดิ์ สิงหราช พร้อมด้วยผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลองและหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียนและชาวบ้าน ได้ร่วมจิตอาสาทำความดีพระราชทานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ที่สำนักสงฆ์บ้านเดลอคี  19 ม.ค. 2565 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่กลอง  14 ม.ค. 2565 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ พนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง ได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านป่าคาใหม่ ตำบลหนองหลวง  14 ม.ค. 2565 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน  14 ม.ค. 2565 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และนโยบายคุณธรรมจริยธรรม   14 ม.ค. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประฤติมิชอบ  14 ม.ค. 2565 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ พนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง ได้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก  11 ม.ค. 2565 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 10​ ม.ค.​ 2565​ ทีมงานกองช่าง​ เทศบาลตำบลแม่​กลอง​ ได้ดำเนิน​การรื้อถอนหลอดไฟ​เก่าและติดตั้ง​หลอดไฟใหม่ ตลาดสดบ้านแม่กลองใหม่  10 ม.ค. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่กลอง  7 ม.ค. 2565 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-205-0809
 

 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร : 055-561-444 โทรสาร : 055-561-444
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 8,517,114 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10