หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 


นายกัลย์ชัย ดารินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง
 


นายศรัทธา วังสิงห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


จ.ส.ท.สิงห์คำ ยาวิชัยป้อง
เลขานุการสภา ทต.แม่กลอง
 
 


นายเกียรติศักดิ์ สิงหราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นายสมบัติ วงศ์คำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นายวัชรินทร พินิจกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นายเกษียร ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นายกิตติศักดิ์ ยะแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นางสุธาทิพย์ คำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นางวัชนี เนียมมะโน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นายภุชงค์ พงศ์เผ่าฐานันดร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง


นายสมคิด จำปี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,595,172 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com