หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กลอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง(Traffy Fondue) [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ขอเชิญเข้่าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์การปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ขอหารือการใช้จ่ายเงินสะสม [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
ด่วนมาก การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 186 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรบริหารจัดการน้ำ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 3/ [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 158 
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อสายงานผู้บริหาร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 104 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 18 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกรฎาคม 2565) [ 18 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 542
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-205-0809
 

 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร : 055-561-444 โทรสาร : 055-561-444
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 8,812,989 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10