หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กลอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณธของสถานที่จำหน่่ายอาหาร [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
ขอแจ้งประกาศการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การอบรมเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565  [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
การจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 90 
แนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามแบบหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 128 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
การาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 9 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
แบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 153 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
ด่วนที่สุด การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 319 
ด่วนที่สุด แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มพื้นที่ 4 และกลุ่มพื้นที่ 5 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานโครงการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก ฯ [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
ขอแจ้งแนวทางการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 90 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ไตรมาส2/2565) [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 542
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-205-0809
 

 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร : 055-561-444 โทรสาร : 055-561-444
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 8,812,948 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10