หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค (การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล้กปลอดโรค (การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (การรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่กลอง ศูนย์ ๑ บ้านเดลอคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,325 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พัดลมแอร์ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๘๓ ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ ให้กับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 (ไตรมาสสุดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการทำบอร์ดและซ่อมแซมบอร์ด ทำเนียบบุคลากร และบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7