หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ใหม่ป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กลองเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางในรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๘๓ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบ Rotary Compressor จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๐๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๗๕ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๒๙ ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39