หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (งานกิจการประปา) [ 25 ม.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวันวิเวก หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อเมนบอร์ดแอร์ SAIJO DENKL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ิ้งกิ่งไม้ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงและข้อต่อสวมเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กลองและใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อชุดของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างบริการถ่ายเอกสาร ประกอบการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุเตี้ยนหมู่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11