หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเมนบอร์ดแอร์ SAIJO DENKI สำหรับเครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๒๙ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๖๗๕๕ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหว้ดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมี จำนวน ๔ ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20