หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อเมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการทำตรายางแบบธรรมดา สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการแต่งหน้าพร้อมจัดหาชุด สำหรับผู้เข้าประกวดธิดาดอยลอยฟ้าและผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32