หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแม่กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนประชากรสุนัข/แมว สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนประชากรสุนัข/แมว สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๐๘-๘๗๒๙ ตาก สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนให้เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 51