หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศลตำบลแม่กลอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศลตำบลแม่กลอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศลตำบลแม่กลอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างยก ย้าย ติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณตลาดสดแม่กลองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่กลองศูนย์๑ บ้านเดลอคี สังกัดเทศบาลตำบลแม่กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 47