หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเช่าชุดธิดาดอยพร้อมแต่งหน้าทำผม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า สำหรับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]อาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการขุดลอก ปรับปรุง บ่อขยะ จำนวน 2 แห่ง คือตำบลแม่กลอง และตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายตะโค๊ะบิ๊ บ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]อาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) [ 16 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศลตำบลแม่กลอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศลตำบลแม่กลอง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]

1    2    3    (4)    5    6    7    ... หน้าสุดท้าย >> 51