หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๐๘-๘๗๒๙ ตาก สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]ซื้อจัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงทางรางระบายน้ำและขยายไหล่ทางบริเวณริมถนนข้างโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]

1    2    (3)    4    5    6    ... หน้าสุดท้าย >> 51