หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]อาหารเสริม(นม) ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๒) [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๖ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำห้วยยะแม๊ะ จำนวน 1 จุด บ้านแม่กลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(วันดินโลก) สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]

1    (2)    3    4    5    ... หน้าสุดท้าย >> 51