หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กลอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่กลองได้รับการยกฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นเทศบาลตำบล แม่กลอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นเทศบาลตำบลแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 450 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง ตั้งอยู่เลขที่ 450 ที่บ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภออุ้มผางไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองเป็นระยะทางประมาณ 244 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 755 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่สองตำบล คือ ตำบลแม่กลอง และตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

 
 
 
 
 
ทิศเหนือ จด ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
  ทิศใต้ จด ต.อุ้มผาง , ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
ทิศตะวันออก จด ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
  ทิศตะวันตก จด สหภาพพม่า      
 
 

 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลำห้วยแม่กลอง ลำห้วยหนองหลวง มีพื้นที่ป่าเรียกว่าป่าแม่กลอง - อุ้มผาง ซึ่งลำห้วยแม่กลองเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแม่กลอง เป็นลำห้วยที่ไหลไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่า ดงดิบ และป่าเบญจพรรณ ที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ และมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า สู่ทะเลอันดามัน จึงทำให้พื้นที่โดยรวมของเทศบาลตำบลแม่กลอง และอำเภออุ้มผางทั้งหมด มีฝนตกค่อนข้างชุกจนถึงชุกมาก ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยสภาพอากาศทั่วไป มีดังนี้

ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคมและมีฝนตกชุกเพราะว่ามีภูเขาสูงและป่าไม้หนาแน่น

ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่, ทำสวน, ทำนา โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วลิสง มันสำปะหลัง รวมไปถึงในปัจจุบันเริ่มนิยมการปลูก ยางพารา
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,713 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,930 คน คิดเป็นร้อยละ 51.29

หญิง จำนวน 2,783 คน คิดเป็นร้อยละ 48.71
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,062 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 7.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เทศบาลตำบลแม่กลองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่กลอง ที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลแม่กลอง  
1   บ้านแม่กลองใหม่ 658 625 1,283 560
  2   บ้านแม่กลองเก่า 250 255 505 205  
3   บ้านใหม่ป่าคา 144 127 271 113
  4   บ้านแม่กลอง 346 346 692 338  
  ตำบลหนองหลวง  
1   บ้านหนองหลวง 591 533 1,124 412
  2   บ้านเซอทะ 509 448 957 220  
7   บ้านเดลอคี 432 449 881 214
    รวมทั้งหมด 2,930 2,783 5,713 2,062
 
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 

 
 
 


 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-205-0809
 

 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร : 055-561-444 โทรสาร : 055-561-444
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 14,380,730 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10